Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική”

Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” λειτουργεί από το 1998. Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.

Special School of Pyromechanics

The “Special School of Pyromechanics ” will take place the weekend of 16-17 May 2016 at the Fire Academy facilities

Invitation to “fire experiment in large-scale compartment” in Fire Academy.

The experiment is to be held Tuesday 19.05.2015, at 10:30, at the premises of Fire Academy (Matsa 32, Kifissia).