Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική”

Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” λειτουργεί από το 1998. Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.

Seminar “On Dual Fuel Combustion in IC Engines”

We invite you to the seminar “On Dual Fuel Combustion in IC Engines” that is organized by the School of Mechanical Engineering at NTUA in the frame of the Marie Curie ITN ECCO-MATE.

COST Action FP1404 – Fire Safe Use of Bio-Based Building Products

HMCS participation in COST Action FP1404 – Fire Safe Use of Bio-Based Building Products at Mektory, Tallinn University of Technology, 12-13 December 2016.