Διδασκαλία

technology
Τα μαθήματα του Εργαστηρίου χωρίζονται σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά.
Τα βιβλία και οι σημειώσεις των Προπτυχιακών Μαθημάτων παρέχονται από το Εργαστήριο,που βρίσκεται στο Κτίριο Ο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Η ανάθεση των διπλωματικών Εργασιών γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με την Καθηγήτρια Κα Μ.Φούντη.