Ερευνητικές Δραστηριότητες

 

  Καύση 

 

 

Διάδοση Φωτιάς

 

 

Κτίρια / Συνοικίες

 

Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (υλικά και συστήματα). Θερμικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και καινοτόμα στοιχεία που βοηθούν προς την κατεύθυνση των “Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης”. Εφαρμογή και σε συνοικίες.

 

Ενεργειακά Συστήματα

Ανάλυση και αξιολόγηση των εγγύς και μακροπρόθεσμων τάσεων εντός της ενεργειακής βιομηχανίας και της τοπικής ή παγκόσμιας οικονομίας, που μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές της ενέργειας, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια, ενώ επηρεάζουν και την επιλογή των καυσίμων και των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας.