Καύση

pic1

 

Μόνιμο Προσωπικό

Research Associate
Mech.Eng., PhD
Research Associate
Chem.Eng., MSc, PhD

Post-docs

Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., MSc, PhD

External Associates

Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., MSc, PhD
Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., MSc, PhD
Τυρβώδης Διφασική Ροή Αερίου-Δέσμης Σταγονιδίων
Ατμοποίηση Σταγονιδίων
Ψυχρές Φλόγες
Μοντελοποίηση Καύσης