Τυρβώδη Διφασική Ροή Αερίου-Δέσμης Σταγονιδίων (Spray)

Υπολογιστική προσομοίωση

 • Μελέτη πολυφασικών και πολυσυστατικών ροών με τον κώδικα υπολογιστικής ρευστομηχανικής 2PHASE
  • Euler-Lagrange
  • Euler-Euler

Πειραματική Διερεύνηση

 • Συγκριτική μελέτη διασκορπιστών πίεσης
 • Οπτική παρατήρηση κώνου ψεκασμού
 • Βαρυμετρική ανάλυση παροχής μάζας
 • Μελέτη εναλλακτικών τεχνικών λειτουργίας ακροφυσίων ψεκασμού σε μερικό φορτίο
  • Διασκορπιστές διακοπτόμενης λειτουργίας
  • Διασκορπιστές επιστροφής υγρού
  • Ρύθμιση πλάτους παλμού
Υπεύθυνοι Δρ. Δημήτριος Κατσουρίνης
Δρ. Διονύσης Κολαΐτης
Σχετικά Project(s)
Σχετικές Δημοσιεύσεις
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “A comparative study of numerical models for Eulerian-Lagrangian simulations of turbulent evaporating sprays”, International Journal of Heat and Fluid Flow, 27 (3), 424-435 (2006)
 • Kolaitis D. and Founti M., “Scrutinizing Evaporation Models for Computational Modelling of Turbulent Sprays”, Proceedings of the 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ICLASS 2003), 13-17 July 2003, Sorrento, Italy, Paper 2-18 (2003).
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “Comparing Evaporation Rates of Single Suspended Droplets”, Proceedings of the 10th Workshop on Two-Phase Flow Predictions, 9-12 April 2002, Merseburg, Germany, 72-81 (2002)