Ατμοποίηση Σταγονιδίων

Μελέτη των αλληλεπιδρώντων φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας τα οποία εμφανίζονται κατά την ατμοποίηση σταγονιδίων υγρών καυσίμων

Υπολογιστική Προσομοίωση

 • Ανάπτυξη μονοδιάστατου κώδικα
 • Υπολογισμός χρονικής εξέλιξης:
  • Διαμέτρου
  • Ρυθμού ατμοποίησης
  • Θερμοκρασίας ατμοποιούμενου σταγονιδίου
 • Μοντέλο ατμοποίησης πολύ-συστατικού σταγονιδίου
 • Σύγκριση μοντέλων ατμοποίησης

Πειραματική Διερεύνηση

Διεξαγωγή πειραμάτων ατμοποίησης σταγονιδίων (κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, βιοκαύσιμα)

 • Χρήση διάταξης ακουστικής αιώρησης
 • Μέτρηση διαμέτρου: οπτική κάμερα CCD
 • Μέτρηση θερμοκρασίας: θερμική κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας
 • Σύγκριση χαρακτηριστικών ατμοποίησης μέγαλου εύρους μονοσυστατικών (μεθανόλη, αιθανόλη, δεκάνιο) και πολυσυστατικών (μείγματα diesel/biodiesel) καυσίμων
Υπεύθυνοι Δρ. Δημήτριος Κατσουρίνης
Δρ. Διονύσης Κολαΐτης
Σχετικά Project(s)
Σχετικές Δημοσιεύσεις
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “Modeling of the gas-particle flow in industrial classification chambers for design optimization”, Powder Technology 125 (2-3), 298-305 (2002)
 • Founti M., Katsourinis D., and Kolaitis D., “Particle Induced Erosion Wear in a Sudden Expansion Flow and in a Long Pipe Transporting Crude Oil”, Proceedings of the 2001 ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, 29 May – 1 June 2001, New Orleans, U.S.A.