Φωτιά

fire spread
Η διάδοση της φωτιάς και η πρόληψή της σε εσωτερικούς χώρους.
Έρευνα για υλικά κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

 

Μόνιμο Προσωπικό

Research Associate
Mech.Eng., PhD

Phd Candidates

External Associates

Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., PhD

 

Υλικά σε Υψηλές Θερμοκρασίες Δομικά υλικά (Γυψοσανίδες, Ξύλο)
Μονωτικά Υλικά
Υλικά Αλλαγής Φάσης
Διάδοση Φωτιάς Φωτιές σε Κτίρια
Φωτιές σε Μεταφορικά Μέσα
Φωτιές σε Σήραγγες