Κτίρια/Συνοικίες

energy-buildings
Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και των εκπομπών σε διεθνές επίπεδο, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται καθώς οι άνθρωποι απαιτούν μεγαλύτερα και πιο άνετα κτίρια τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι συνήθως ακριβή επένδυση, αλλά δεν παύει να είναι ένας τομέας με σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Στο Εργαστήριο ΕΜΣΚ, έμφαση δίνεται τόσο στην πειραματική μελέτη καινοτόμων υλικών/δομικών στοιχείων των κτιρίων, όσο και στη μοντελοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και συμπεριφοράς μικρής ή πραγματικής κλίμακας ενός κτιρίου.

Μόνιμο Προσωπικό

Research Associate
Mech.Eng., PhD

Post-docs

Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., MSc, PhD
Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., PhD

ΥΔ

PhD Candidate
Mech.Eng., MSc

Εξωτερικοί συνεργάτες

Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., MSc, PhD
Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., PhD
Υλικά Πειραματική διερεύνηση Υλικών Αλλαγής Φάσης
VIP
Διερεύνηση υλικών σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
Προσομοίωση Προσομοίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Συνθήκες λειτουργίας/ΑΠΕ/Συστήματα Θέρμανσης-Ψύξης
Προσομοίωση ενεργειακής απόδοσης συνοικίας