Παρουσίαση HMCS Lab στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ επανιδρύθηκε το 2020 με στόχο την αποτελεσματική σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Η σύνδεση αυτή προσβλέπει τόσο στην ενίσχυση της παραγωγής και της οικονομίας της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση και διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, με προσήλωση στις ακαδημαϊκές αρχές και […]

Fire Testing for PLURAL project

Fire testing of the innovative smart window with heat harvesting capacity :Youtube Video

HERMES project Press Release

(English) The HERMES project aims to design and validate at low TRL an innovative Highly Efficient Super Critical ZeRo eMission Energy System (HERMES).