Ερευνητικά Προγράμματα

Τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης είναι:

Τρέχοντα Προγράμματα
Τίτλος Χρημοτοδότηση Περίοδος Ιστοσελίδα
EU Funded – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ECCO – Energy Efficient Coil Coating Process H2020-SPIRE-2017 2017-2021 www
DESTINY- Development of an Efficient Microwave System for Material Transformation in energy INtensive processes for an improved Yield H2020-NMBP-SPIRE-2018 2018-2022 www
Switch2save: Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass facades H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 2019-2023 www
Build-In-Wood:SUSTAINABLE WOOD VALUE CHAINS FOR CONSTRUCTION OF LOW-CARBON MULTI-STOREY BUILDINGS FROM RENEWABLE RESOURCES H2020-RUR-2019-1 2019-2023 www
PLURAL “Plug-and-use renovation with adaptable lightweight systems” H2020-2019 2020-2024 www
CERESiS “ContaminatEd land Remediation through Energy crops for Soil improvement to liquid biofuel Strategies” H2020-2020 2020-2024 wwwΓια ολοκληρωμένα προγράμματα πατήστε εδώ.