Ψυχρές Φλόγες

Μελέτη Ροϊκού Πεδίου Διφασικών Αντιδραστήρων «Σταθεροποιημένης Ψυχρής Φλόγας» (Α.Σ.Ψ.Φ.)

Φαινόμενο «Ψυχρής Φλόγας»

 • Διερεύνηση θερμο-χημικών χαρακτηριστικών του τυρβώδους, πολυφασικού, πολυσυστατικού και αντιδρώντος πεδίου στο εσωτερικό αντιδραστήρων «σταθεροποιημένης ψυχρής φλόγας».
 • Προσδιορισμός κατάλληλων συνθηκών για λειτουργία στην περιοχή «σταθεροποιημένης ψυχρής φλόγας»

Υπολογιστική Προσομοίωση

 • Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού θερμο-χημικών φαινομένων «ψυχρής φλόγας»
 • Ημι-Εμπειρική Προσέγγιση, με σχέσεις για την διόρθωση καυσίμου:
  • Εμπειρική σχέση
  • «Χημική» σχέση
 • Μέθοδος Πίνακα Αναζήτησης
Υπεύθυνοι Δρ. Δημήτριος Κατσουρίνης
Δρ. Διονύσης Κολαΐτης
Σχετικά Project(s)
Σχετικές Δημοσιεύσεις
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “Cool Flames”, Chapter 12 in “Handbook of Combustion, Volume 1: Fundamentals and Safety”, M. Lackner, F. Winter and A.K. Agarwal (Eds.), Wiley-VCH, Weinheim, ISBN 978-3-527-32449-1, 265-294 (2010).
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “On the assumption of using n-heptane as a ‘‘surrogate fuel” for the description of the cool flame oxidation of diesel oil”, Proceedings of the Combustion Institute 32, 3197-3205 (2009)
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “A tabulated chemistry approach for numerical modelling of diesel spray evaporation in a “stabilized cool flame” environment”, Combustion and Flame 145 (1-2), 259-271 (2006)
 • Kolaitis D.I. and Founti M.A., “Numerical modelling of transport phenomena in a diesel spray “stabilized cool flame” vaporizer”, Combustion, Science and Technology 178 (6), 1087-1115 (2006)