Θέμα διπλωματικής εργασίας 2017-2018

Προτεινόμενο θέμα διπλωματικής εργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη ενός μοντέλου χημικής κινητικής για την κάυση πτητικών ουσιών από διεργασίες βαφής.

130 χρόνια Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών έχει μακρά ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ως πρόδρομος της Σχολής μπορεί να θεωρηθεί η ίδρυση και λειτουργία το 1867 της ειδικής σχολής Μηχανουργίας στο Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν (ή Πολυτεχνεῖον).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική”

(English) Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” λειτουργεί από το 1998. Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.