Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση

LCA
H Χάραξη ενεργειακής στρατηγικής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνά μας συνδυάζει μια ολοκληρωμένη, παγκόσμια κατανόηση των ζητημάτων γύρω από την ενεργειακή αποδοση των συστημάτων καθώς και λεπτομερή γνώση συγκεκριμένων τεχνολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τεχνο-οικονομική ανάλυση LCC
Περιβαλλοντική ανάλυση

Υπεύθυνοι Δρ. Δημήτριος Γιαννόπουλος Δρ.Μαριάννα Σταματιάδου
Σχετικά Project(s) DAPhNE
ELISSA
Ecco-Mate
HELMETH
AMANAC
ECCO
Σχετικές Δημοσιεύσεις

Η ομάδα

Postdoctoral Researcher
Mech.Eng., PhD
Research Associate
Mech.Eng., MSc, PhD