Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση

LCA
H Χάραξη ενεργειακής στρατηγικής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνά μας συνδυάζει μια ολοκληρωμένη, παγκόσμια κατανόηση των ζητημάτων γύρω από την ενεργειακή αποδοση των συστημάτων καθώς και λεπτομερή γνώση συγκεκριμένων τεχνολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τεχνο-οικονομική ανάλυση LCC
Περιβαλλοντική ανάλυση

Υπεύθυνοι Δρ. Δημήτριος Γιαννόπουλος Δρ.Μαριάννα Σταματιάδου
Σχετικά Project(s) DAPhNE
ELISSA
Ecco-Mate
HELMETH
AMANAC
ECCO
Σχετικές Δημοσιεύσεις

Η ομάδα
[show-team ids=’1024, 1030 ‘ url=’active_new’ layout=’hover’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,2-columns,white-hover’ display=’photo,position,social,email,name’]