Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και βελτιστοποίηση απόδοσης γραμμών παραγωγής.

Υπεύθυνοι Δρ. Δημήτριος Κατσουρίνης
Σχετικά Project(s) DAPHNE
STEP
Σχετικές ΔημοσιεύσειςΟμάδα

Research Associate
Chem.Eng., MSc, PhD