Εκδήλωση ενδιαφέροντος 2 θέσεων ερευνητών πλήρους απασχόλησης

Το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης (ΕΜΣΚ) προσφέρει 2 (δύο) θέσεις ερευνητών πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η2020). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης: 01 Νοεμβρίου 2019
Διάρκεια Απασχόλησης: Έως 4 έτη
Τόπος Απασχόλησης: Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία, τεκμηρίωση προηγούμενης εμπειρίας) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά υπόψη:
καθ. Μαρία Φούντη, e-mail: mfou [@] central.ntua.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2019