130 χρόνια Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Mech NTUA 130 years

Εκδηλώσεις

130 χρόνια οι Μηχανολόγοι καινοτομούν
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 11 Οκτωβρίου 2017

Ανοικτά εργαστήρια
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 09-11 Οκτωβρίου 2017

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – 130 χρόνια προσφοράς

Η Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών έχει μακρά ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ως πρόδρομος της Σχολής μπορεί να θεωρηθεί η ίδρυση και λειτουργία το 1867 της ειδικής σχολής Μηχανουργίας στο Σχολεῖον τῶν ΤεχνῶνΠολυτεχνεῖον) που είχε ιδρυθεί το 1837 ως τεχνική σχολή μονοετούς φοίτησης, με τα μαθήματα να γίνονται τις Κυριακές και εορτές. Οι σπουδές στην ειδική αυτή σχολή ήταν τριετείς, και περιελάμβαναν θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση. Βασικό στοιχείο υποδομής της ειδικής σχολής αποτελούσε το Μηχανουργεῖον, το οποίο είχε συσταθεί αρκετά χρόνια πριν, και εξυπηρετούσε τις ανάγκες εξάσκησης των μαθητών του Σχολείου. Με την ίδρυση της ειδικής σχολής, κατεβλήθησαν σημαντικές προσπάθειες για εμπλουτισμό του εξοπλισμού του Μηχανουργείου σε εργαλεία (π.χ. μέγγενες και λίμες) και μηχανήματα (π.χ. τόρνοι, ψαλίδια, δράπανα, φρέζες, χυτήριο μετάλλων). Ο εξοπλισμός αυτός αποκτήθηκε είτε με αγορά, είτε με δωρεές, κατά κύριο λόγο από αντίστοιχα σχολεία ή κατασκευαστές της Γαλλίας.

Ως σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρίζεται πριν από 130 χρόνια, με τον νόμο ΑΦΜΑ της 27ης Μαΐου 1887 «περί του οργανισμού του ἐν Ἀθήναις Σχολείου τῶν Βιομηχάνων Τεχνῶν». Η ονομασία της Σχολής γίνεται Μηχανουργῶν Μηχανικῶν, οι σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) έτη, ενώ για πρώτη φορά η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται μετά από εξετάσεις ή επιτυχή παρακολούθηση ενός προπαρασκευαστικού έτους στο Λύκειο που ιδρύεται τότε. Αρκετά από τα μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινά με την άλλη σχολή που ιδρύθηκε τότε, αυτήν των Πολιτικῶν Μηχανικῶν. Χαρακτηριστικά μαθήματα της Σχολής είναι τα εξής: «Ἀτμομηχανική μετά συνθέσεων καί Κινηματική Μηχανική», «Μηχανολογία μετά συνθέσεων», «Κατασκευή μηχανῶν» και «Μεταλλουργία τοῦ σιδήρου». Σε όλα τα έτη προβλέπεται ως ξεχωριστό μάθημα το «Ἀσκήσεις ἐν τῷ Σιδηρουργικῷ Ἐργοστασίῳ» (επίσημη ονομασία του Μηχανουργείου).

Επόμενος σημαντικός σταθμός στην πορεία της Σχολής ήταν το έτος 1914, οπότε με σχετικό νομοθετικό κείμενο, το μεν Ίδρυμα λαμβάνει πλέον τη σημερινή του ονομασία ως Ἐθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον, η δε Σχολή μετονομάζεται σε Μηχανουργῶν καί Μηχανολόγων Μηχανικῶν. Τρία χρόνια αργότερα, το 1917, η Σχολή μετονομάζεται σε Ἀνωτάτη Σχολή Μηχανολόγων – Ἠλεκτρολόγων προκειμένου να αντανακλά καλύτερα το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται αλλά και των αντικειμένων με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι διπλωματούχοι της.

καθηγητής Ν. Μαρμαράς

Διαβάστε περισσότερα!