Πείραμα φωτιάς σε διαμέρισμα μεγάλης κλίμακας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 19 Μαΐου, 2015, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το πείραμα φωτιάς σε διαμέρισμα μεγάλης κλίμακας που είχε ως στόχο την διερευνήση της επίδρασης της φωτιάς που εξέρχεται από ένα άνοιγμα στην εξωτερική πρόσοψη κτιρίου.
Το πείραμα διεξάγεται ως μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης, στο πλαίσιο 2 ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους:

  1. Ερευνητικό πρόγραμμα “FIRE-FACTS: Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα Πολλαπλών Κλιμάκων σε Φωτιές σε Διαμερίσματα”, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ 2007-2013.
  2. Ερευνητικό πρόγραμμα “ELISSA: Energy Efficient Lightweight-Sustainable-Safe-Steel Construction”, 7th Framework Program, Theme EeB.NMP.2013-1 “Nanotechnology for multifunctional lightweight construction materials and components”.

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν θα επιτρέψουν τον χαρακτηρισμό του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος που αναπτύσεται κοντά στην τοιχοποιεία μια πρόσοψης. Το εκτεταμένο σύνολο των πειραματικών δεδομένων που ελήφθησαν κατά την διάρκεια του πειράματας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση μοντέλων υπολογιστικής ρευστομηχανικής και την αξιολόγηση διαθέσιμων εμπειρικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται κατα τον σχεδιασμό πυρασφάλιας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Εργαστηρίου ΕΜΣΚ για την υποστήριξή, πολύτιμη βοήθεια και ενθάρρυνση κατά την εκτέλεση του πειράματος.