Θέμα διπλωματικής εργασίας 2017-2018

Προτεινόμενο θέμα διπλωματικής εργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη ενός μοντέλου χημικής κινητικής για την κάυση πτητικών ουσιών από διεργασίες βαφής.

130 χρόνια Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών έχει μακρά ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ως πρόδρομος της Σχολής μπορεί να θεωρηθεί η ίδρυση και λειτουργία το 1867 της ειδικής σχολής Μηχανουργίας στο Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν (ή Πολυτεχνεῖον).

Seminar “On Dual Fuel Combustion in IC Engines”

We invite you to the seminar “On Dual Fuel Combustion in IC Engines” that is organized by the School of Mechanical Engineering at NTUA in the frame of the Marie Curie ITN ECCO-MATE.