ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Το Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων & Συστημάτων Καύσης είναι συνεργαζόμενο μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ).

Official PLURAL project kick-off

(English) Read the press release of the KOM of the PLURAL project, coordinated by HMCS LAB.

(English) International Day of Forests and “Build-in-Wood” project

(English) Read the article on the International Day of Forests (Saturday, 21st of March) published by EU Project “Build-in-Wood”.