Υλικά

Στο Εργαστήριο ΕΜΣΚ μελετάται η επίδραση ενσωμάτωσης Υλικών Αλλαγής Φάσης (Phase Change Materials – PCMs) σε δομικά υλικά με στόχο τη χρήση σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια. Ενσωμάτωση PCM

  • Δομικά στοιχεία
  • Συστήματα Κλιματισμού
  • Εvδοδαπέδια θέρμανση
  • Κύκλωμα Ζεστού νερού

Επίδραση ενσωμάτωσης PCM

  • Μείωση μέγιστης θερμοκρασίας υλικού κατά 1-3οC
  • Η μέγιστη θερμοκρασία εμφανίζεται με καθυστέρηση περίπου 2 ωρών
  • Αναλλοίωτες μηχανικές ιδιότητες

Πειραματική Διερεύνηση

  • Μετρήσεις της χωρο-χρονικής μεταβολής των θερμικών ιδιοτήτων δομικών υλικών (π.χ. μάρμαρο) μετά την ενσωμάτωση υλικών αλλαγής φάσης
  • Μέτρηση θερμοκρασίας: θερμική κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας
Υπεύθυνοι Γιάννης Μανδηλαράς
Σχετικά Project(s) I-SSB
MESSIB
Αριστεία
Σχετικές Δημοσιεύσεις