Βιβλία

digitalbookimage

Τα βιβλία – σημειώσεις που δίνονται από το Εργαστήριο είναι τα ακόλουθα:

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ , Μ.Φούντη, Αθήνα 2005
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ , Μ.Φούντη – Δ. Χουντάλας, Αθήνα 2003
  • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΥΤΩΝ , Δ.Χουντάλας, Αθήνα 1993