Μεταπτυχιακά

Τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συμμετέχει το Εργαστήριο είναι τα ακόλουθα:

Υπολογιστική Μηχανική

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά – Πολυσυστατικά – Αντιδρώντα Συστήματα

Σκοπός της σειράς των μεταπτυχιακών διαλέξεων, είναι να αναπτύξει θέματα και υπολογιστικές μεθοδολογίες για πολυφασικά – πολυσυστατικά και αντιδρώντα συστήματα.

 • Εισαγωγή στις αρχές διατήρησης θερμότητας, μάζας και ορμής.
 • Πολυσυστατικά συστήματα. Πολυσυστατικά συστήματα διατήρηση μάζας, θερμότητας, ορμής.
 • Ιξώδης ροή και τριβή.
 • Διαφορικές εξισώσεις ροής.
 • Πολυσυστατικά συστήματα με χημική αντίδραση.
 • Συμπεριφορά της ροής παρουσία χημικής αντίδρασης.
 • Διφασικά συστήματα.
 • Εφαρμογές σε φυσικές και χημικές διεργασίες.
 • Τύποι ροής σε διφασικά συστήματα αερίου-υγρού και εφαρμογές τους.
 • Περιγραφή συστημάτων υγρού-στερεού (καθίζιση) και υγρού-αερίου (ρευστοποιημένες κλίνες).
 • Μοντελοποίηση διφασικών συστημάτων.
 • Περιγραφή των εξισώσεων.
 • Διαφασική Τριβή και διαφασική μεταφορά μάζας.
 • Αριθμητική Επίλυση των Πολυφασικών-Πολυσυστατικών-αντιδρώντων Συστημάτων.
 • Ανάπτυξη κώδικα για την επίλυση προβλημάτων με πεπερασμένες διαφορές.
 • Περιγραφή της μεθόδου των όγκων ελέγχου με και χωρίς μετατοπισμένο πλέγμα.
 • Εκμάθηση του κώδικα μη μετατοπισμένου πλέγματος και επίλυση προβλημάτων με αυτόν.
 • Επίλυση προβλήματος με χημική αντίδραση και προβλήματος διφασικής ροής.

Διδάσκοντες: Μ. Φούντη, Δ.Κολαΐτης, Δ.Κατσουρίνης, Γ.Σκεύης

Συστήματα Αυτοματισμού

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτίρια και Βιομηχανία
Το μάθημα στοχεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές με ειδικές γνώσεις στα χαρακτηριστικά και λειτουργία: (α) συστημάτων παραγωγής ενέργειας, (β) συστημάτων θερμικής και ηλεκτρικής αποθήκευσης και (γ) συστημάτων αυτοματισμού ενεργειακών συσκευών και εγκαταστάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ενδεικτικά περιεχόμενα: (α) Εισαγωγή, (β) Ενεργειακά Συστήματα Κτιρίων (Η/Μ, ΣΑΕ, Μετρητικά, Επίσκεψη/μετρήσεις σε πιλοτικό κτίριο, Επίσκεψη σε βιομηχανία συστημάτων γεωθερμίας), (γ) Ενεργειακά Συστήματα στη Βιομηχανία (Τεχνολογίες καύσης, Συμπαραγωγή Θερμότητας/Ηλεκτρισμού, Βοηθητικά Βιομηχανικά Συστήματα, Case Studies), (δ) Αποθήκευση Θερμότητας/Ηλεκτρισμού (Συστήματα και Εφαρμογές).

Διδάσκοντες: Μ. Φούντη, Δ.Κολαΐτης, Δ.Γιαννόπουλος, Γ.Ζαννής