Οργάνωση

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης είναι η Καθηγήτρια Μαρία Φούντη.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται με Υποψήφιους Διδάκτορες, καθώς και με τους Μετα-διδακτορικούς και εξωτερικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες.Επίσης, υποστηρίζεται γραμματειακά αλλά και τεχνικά από ικανό προσωπικό.

Περίπου 6 προπτυχιακοί σπουδαστές και 3 μεταπτυχιακοί σπουδαστές ανά έτος εκπονούν διπλωματική εργασία στο εργαστήριο.

Το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης συνεργάζεται στενά και με άλλα εργαστήρια του ιδρύματος. Η συνεργασία αυτή είναι τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τρίτους :

  • Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών / Τομέας Ρευστών:
    Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα μετρητικών τεχνικών (κυρίως LDA), που χρησιμοποιούν οπτικές μεθόδους για την διερεύνηση ρευστομηχανικών φαινομένων σε στροβιλομηχανές.
  • Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών / Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου:  
    Σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικής εγκατάστασης λειοτρίβισης λεπτόκοκκων υλικών.
  • Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής / Τμήμα Χημικών Μηχανικών:
    Συνεργασία σε θέματα υπολογιστικής προσομοίωσης φαινομένων καύσης και διφασικών ροών.

Στον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου του ΕΜΠ, έχει αναπτυχθεί πρωτότυπη μηχανή λειοτρίβησης για λεπτόκοκκα υλικά κάτω των 10 μm. Στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο εργαστηρίων έχει κατασκευασθεί πιλοτική εγκατάσταση λειοτρίβισης λεπτόκοκκων υλικών και ταυτόχρονα εκπονείται διδακτορική διατριβή στην αντίστοιχη περιοχή.